اخبار

حضور دانشگاه علوم پزشکی اراک برای نخستین بار در نظام رتبه بندی تایمز

حضور دانشگاه علوم پزشکی اراک برای نخستین بار در نظام رتبه بندی تایمز

رتبه بندی نوعی ارزش گذاری و درجه بندی براساس معیارهای تعریف شده است. از دید صاحب نظران حوزۀ آموزش عالی ،رتبه بندی دانشگاه ها به معنای داوری آگاهانۀ عملکرد آن ها براساس معیارهای مشخص و ...

بر اساس ‘آخرین گزارش نظام رتبه‌بندی وبومتریک (جولای  ۲۰۲۱ میلادی) و بر اساس نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور رتبه وبومتریک دانشگاه علوم پزشکی اراک نسبت به دوره قبل   ارتقا یافت.

بر اساس ‘آخرین گزارش نظام رتبه‌بندی وبومتریک (جولای ۲۰۲۱ میلادی) و بر اساس نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور رتبه وبومتریک دانشگاه علوم پزشکی اراک نسبت به دوره قبل ارتقا یافت.

بر اساس ‘آخرین گزارش نظام رتبه‌بندی وبومتریک (جولای ۲۰۲۱ میلادی) و بر اساس نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور رتبه وبومتریک دانشگاه علوم پزشکی اراک نسبت به دوره قبل ارتقا یافت.در ۳ ...

نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور  و ارتقائ رتبه وبومتریک دانشگاه علوم پزشکی اراک

نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و ارتقائ رتبه وبومتریک دانشگاه علوم پزشکی اراک

دکتر علیرضا کمالی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک گفت: بر اساس ‘آخرین گزارش نظام رتبه‌بندی وبومتریک (ژانویه ۲۰۲۱ میلادی) و بر اساس نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی ...

کارگاه پژوهشی-۱۸ آبان ۱۳۹۸- جناب آقای دکتر زنده دل مشاور محترم معاون تحقیقات وزارت بهداشت

کارگاه پژوهشی-۱۸ آبان ۱۳۹۸- جناب آقای دکتر زنده دل مشاور محترم معاون تحقیقات وزارت بهداشت

کارگاه پژوهشی با حضور جناب آقای دکتر زنده دل مشاور محترم معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و مسوول برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت، ویژه اعضای هیات علمی و دستیاران تخصصی در ...

کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸

کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸

کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی توسط جناب آقای دکتر احسان شمسی گوشکی استادیار اخلاق پزشکی گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸ در سال امام جواد (ع) معاونت ...

کارگاه آموزشی دو روزه "چگونه یک مقاله مروری نظام مند (سیستماتیک) بخوانیم" در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه در سالن کارگاه های معاونت بهداشتی برگزار شد

کارگاه آموزشی دو روزه "چگونه یک مقاله مروری نظام مند (سیستماتیک) بخوانیم" در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه در سالن کارگاه های معاونت بهداشتی برگزار شد

به همت مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اراک؛ کارگاه آموزشی دو روزه "چگونه یک مقاله مروری نظام مند (سیستماتیک) بخوانیم"، با حضور دکتر پیام کبیری- رییس ...