اعلام نتایج نظام رتبه بندی تایمز

حضور دانشگاه علوم پزشکی اراک برای نخستین بار در نظام رتبه بندی تایمز

۲۵ مهر ۱۴۰۱ | ۱۱:۱۳ کد : ۲۹۸۸۰ اخبار اصلی اخیار اسلایدی
تعداد بازدید:۶۷
رتبه بندی نوعی ارزش گذاری و درجه بندی براساس معیارهای تعریف شده است. از دید صاحب نظران حوزۀ آموزش عالی ،رتبه بندی دانشگاه ها به معنای داوری آگاهانۀ عملکرد آن ها براساس معیارهای مشخص و ازپیش تعیین شده،به منظور بازنگری در برنامه ها و روش های پیشین با هدف ارتقای ارزش واحدهای آموزش عالی امری ضروری به شمار می رود.هرسال مؤسسه های معتبر رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی را براساس معیارهای گوناگون منتشر می کند.در چند دهۀ اخیر، به ویژه از سال ۱۹۹۰ ، رقابت میان دانشگاه هاو مراکز آموزش عالی در بین المللی سازی به گونۀ شایان توجهی شدت گرفت. دانشگاه ها افزون بر رقابت در سطح ملی، در پی احراز جایگاه ممتاز و کسب عنوان «تراز جهانی ۱» نیز هستند.تا با این کار راه را برای جذب هرچه بیشتر دانشجویان و اساتید بین المللی و درآمدزایی هموار کنند. آشنایی با ارزیابی معیارها و روش های گوناگون رتبه بندی در سطح بین المللی به تدوین برنامه ریزی منسجم برای بهبود دانشگاه های داخل خواهد انجامید.در حال حاضر نظام های جهانی متنوعی برای رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزشی توسعه یافته اند که از مهمترین آن ها پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، تایمز، کیو اِس، شانگهای، لیدن و انجمن ارزیابی آموزشی و اعتباربخشی تایوان است. در نظام های رتبه بندی جهانی با توجه به معیارها وزیرمعیارهای مشخص و اختصاص دادن وزن مناسب، رتبه در بازۀ زمانی مشخصی اعلام می شود. اگرچه نظام های رتبه بندی سنجش دانشگاه ها با داشتن معیارهای سنجش متفاوت، عمدتاً در سه بعدآموزش، پژوهش و خدمات تمرکز دارند، اما مبانی سنجش آن هانشان دهندۀ تأکید بیشتر بر بعد پژوهش است.بررسی رتبه بندی دانشگاه های داخل کشور به منظور اطلاع دانشجویان برای انتخاب محل تحصیل بهتر و معتبرتر، رقابت دانشگاه ها در جذب دانشجو، افزایش تسهیلات و دستاوردهای دانشگاهی، سنجش نقاط قوت و ضعف عملکرد دانشگاه ها،تعیین جایگاه ملی و بین المللی دانشگاه ها در عرصه های آموزش،پژوهش، کارآفرینی، اثرگذاری اقتصادی و همچنین برنامه ریزی برای ارتقای علمی ضروری است.پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام های معتبر بین المللی است که از سال ۲۰۰۴ اقدام به رتبه بندی بین المللی دانشگاه ها کرد.این مؤسسه از سال ۲۰۱۰ رتبه بندی مستقل دانشگاه های جهان را تعداد ۱۰۰۰ دانشگاه در سال ۲۰۱۶ آغاز کرد. رتبه بندی تایمز درنقطۀ قوت این رتبه بندی، تمرکز بیشتر بر بهره وری فعلی دانشگاه ها و پژوهش است.همچنین پیمایش بیشتر شهرت دانشگاه های اروپایی و امریکایی در سنجش با سایر دانشگاه ها، ازجمله محدودیت این نظام رتبه بندی به شمار می رود. در آخرین گزارش نظام رتبه‌بندی تایمز، ۶۵ دانشگاه از ایران حضور دارندکه دانشگاه علوم پزشکی اراک رتبه ۴۰۱-۵۰۰رنکینگ جهانی قرارگرفت
حضور دانشگاه علوم پزشکی اراک برای نخستین بار در نظام رتبه بندی تایمز

کلید واژه ها: رتبه بندی رتبه بندی تایمز دانشگاه علوم پزشکی اراک


نظر شما :