اداره علم سنجی

تعداد بازدید:۲۳۲۸

رضا سپهری پویا - کارشناس ارشد مدیریت دولتی
رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی  
آدرس ایمیل: rezasepehrip@gmail.com  

 

آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۴۰۰