واحد مشاوره علم سنجی

تعداد بازدید:۸۱۹

کارشناس: جناب آقای رضا سپهری

بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران گرامی می‌رساند با راه اندازی واحد مشاوره علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، محققین گرامی می‌توانند پاسخ کلیه سوالات خود در خصوص موارد زیر را از کارشناس این واحد دریافت کنند:

1-           نمایه مقالات و مجلات بر اساس علمی پژوهشی، Scopus، PubMed، ISI WOS

2-           اعتبار و وضعیت بلک لیست مقالات و مجلات بر اساس معتبر، نامعتبر، جعلی و مشکوک

3-           کیفیت مقالات و مجلات بر اساس شاخص Q (SJR)

4-           کیفیت مقالات و مجلات بر اساس شاخص Q (JCR)

5-           کیفیت مقالات و مجلات بر اساس ISI WOS Percentile

6-            کیفیت مقالات و مجلات بر اساس Scopus Percentile

7-           شاخص H-Index‌ افراد

8-           ضریب تأثیر مقالات و مجلات بر اساس شاخص IF (Imapct Factor)

9-           ضریب تأثیر مقالات و مجلات بر اساس شاخص Cite Score

10-       کیفیت مقالات و مجلات بر اساس شاخص SJR

11-       کیفیت مقالات و مجلات بر اساس شاخص SNIP

12-       کیفیت مقالات و مجلات بر اساس شاخص FWCI

13-       و سایر مفاهیم و موضوعات مربوط به حیطه علم سنجی 

آخرین ویرایش۱۸ فروردین ۱۳۹۸