نحوه پاسخ به بازخورد های سامانه علم سنجی

تعداد بازدید:۵۶۷

جهت پاسخ به بازخوردهای سامانه علم سنجی پس از دریافت بازخوردهای سامانه، از طریق ایمیل ،تماس تلفنی و یا حضوری مساله پیش آمده حل می شود. و خود اعضای در جهت رفع مشاله پیش آمده راهنمایی می شوند.

کلید واژه ها: نحوه پاسخ به بازخورد های

آخرین ویرایش۳۱ فروردین ۱۳۹۹