مطالب مرتبط با کلید واژه

شاخص های علم سنجی


شاخص های جدید علم سنجی

واحد علم سنجی › شاخص های جدید علم سنجی شاخص های جدید علم سنجی سنجش و ارزیابی سریع تولیدات علمی در سطح کلان، اندازه گیری و ارزیابی تولیدات علمی با استفاده از شاخص های پذیرفته شده بین المللی و فراهم کردن امکان مقایسه آن ...