گارگاه آموزشی با ابزار های پژوهشی و نظام نوین اطلاعات پژوهشی های پزشکی کشور در تاریخ ۱۶ بهمن برگزار گردید

گارگاه آموزشی با ابزار های پژوهشی و نظام نوین اطلاعات پژوهشی های پزشکی کشور در تاریخ ۱۶ بهمن برگزار گردید

۱۸ فروردین ۱۳۹۸ | ۲۲:۴۱ کد : ۳۵۵۲ اخیار اسلایدی
تعداد بازدید:۱۶۹
گارگاه آموزشی با ابزار های پژوهشی و نظام نوین اطلاعات پژوهشی های پزشکی کشور در تاریخ ۱۶ بهمن برگزار گردید

نظر شما :